BİRİKİM

Ara...

Birikim Haber

Rehberlik Sistemi

        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Sistemimizde öğrencilerimize; kendi yeteneklerini tanımaları ve geliştirmeleri, çevreleriyle uyumlu yaşamaları, planlı ve verimli ders çalışmaları, sınav kaygısı vb. problemlerini aşabilmeleri ve doğru kariyer planlaması için rehberlik hizmeti verilir. Bu amaçla sınıflara rehberlik dersleri yapıldığı gibi, bireysel görüşmeler de yapılmaktadır.

        Rehberlik Servislerimizde Bireyi Tanıma Teknikleri olarak uyguladığımız test ve envanterlerden bazıları,

        • Mesleki Yönelim Envanteri
        • Akademik Benlik Kavramı
        • Problem Tarama Envanteri
        • Sınav Kaygısı Envanteri
        • Çalışma Davranışı Ölçeği

        Hızlı okuma, hızlı soru çözme ve zamanı dikkatli kullanma, dikkat geliştirme, hafıza geliştirme teknikleri, lise ve üniversite tanıtım ve gezileri ve moral - motivasyon amaçlı programlar Rehberlik Servisi tarafından organize edilir. Rehberlik servislerimiz tercih danışmanlığı da yaparak kariyer planlamada öğrencilerimize yardımcı olur.(birikimtercih.com)