BİRİKİM

Ara...

Birikim Haber

Eğitim Öğretim Sistemi

Akıllı içerikle interaktif öğrenme...

        Temel Liselerimizde akıllı içerikle interaktif öğrenme sistemi uygulanır. Bütün sınıflarımızda akıllı tahtalarla, dijital içerikle eğitim verilir. Dersler; öğrenci merkezli, yapılandırmacı yaklaşıma ve çoklu zekâ yaklaşımına uygun yöntem ve tekniklerle işlenir.

Sınıf düzeni ve öğretim materyallerinin hazırlıgında, öğrencilerin öğrenme stilleri ve zekâ alanlarının birbirinden farklı olacagı ilkesi gözetilerek hareket edilir.

Teknolojik sınıflarda daha hızlıyım!
Birikim Kurumsal Sistemi

öğretmen, öğrenci ve velilerin erişimine açılmış dijital bir platformdur. Burada kişisel bilgiler, sınav sonuç bilgileri, etkinlik programları paylaşılır.


AKADEMİK GELİŞİM SÜREÇ DEĞERLENDİRME

        Temel Liselerimizde ölçme değerlendirme sistemi sürece dayalı olarak uygulanır. Yazılılar, performans görevleri, deneme sınavları ve konu testleri, ölçme değerlendirme sisteminin temel unsurlarıdır.

        Öğrencilerin her konu bitiminde konu testleri ile öğrenme durumları kontrol edilir. Sonuçlara göre gerekli takviyeler yapılır. Yazılılar ve deneme sonuçları da aynı duyarlılıkla takip edilir ve öğrenciye ihtiyaç duydugu konularda telafi dersleri yapılır. Performans görevleri ve proje çalısmalarında da bütün süreçler ders öğretmenleri tarafından takip edilir.

        Öğrenciye rehberlik edilerek öğrencilerin hem derslerini çok iyi anlamaları hem de proje uygulamalarında ve deneme sınavlarında başarı göstermeleri sağlanır.

  Temel Liselerimizde sınıfların öğrenim - öğretim, ölçme değerlendirme, kitap okuma, etütler, devam-devamsızlık durumları, veli görüşmeleri ve veli toplantıları, sosyal faaliyetler, moralmotivasyon etkinlikleri gibi faaliyetlerinin sorumluluğu eğitim danışmanına aittir.
  Eğitim danışmanları her bir öğrencisiyle haftada en az bir defa bireysel görüşme yapar. Her öğrencisi ile birlikte haftada bir saat rehberlik dersi yapar.

  Eğitim danışmanları her bir öğrencisiyle haftada en az bir defa bireysel görüşme yapar. Her öğrencisi ile birlikte haftada bir saat rehberlik dersi yapar.


SOSYAL GELİŞİM

        Okullarımızda sosyal etkinlikler; arastırma ve bilimsel düşünme becerilerine sahip, sosyal ve duygusal zekası gelişmiş bireylerin yetiştirilmesi amacıyla ders programlarına ya da sosyal etkinlikler yönetmeliğine uygun olarak yapılır.

        Ana-Baba Okulu, Bahar Şenliği, Birikim Ormanı, Çanakkale Programı, Edebiyat Kulübü Programı, Kutlu Doğum Programı, Üniversite Gezileri, Münazaralar, Kariyer Günleri, Seminerler, Konferanslar, Egitim Çalışmaları gibi faaliyetlerle öğrencilerimizin sosyal gelişimi sağlanır.

        Geniş içeriğe sahip sosyal etkinliklerimizle öğrencilerimize kendilerini ifade etme, yeteneklerini ortaya çıkarma ve bu sayede daha mutlu olma imkânı sağlanır. Bu mutluluk onların derslerine de olumlu yansır. Sosyal Gelişim sürecinde yaratılıştan getirdiği tüm özellikleri sosyalleşmenin bütünlüğü içerisinde geliştirilir, topluma faydalı bireyler olmalarına katkı sunulur.


MANEVİ GELİŞİM

        Temel Liselerimizde değerler eğitimi amacıyla “ahlak ve maneviyat eğitimi” misyonuna göre tasarlanmış, yeni öğretim yaklaşımlarına, güncel dile, bilimsel düşünceye, uygun olarak geliştirilmiş, tamamen özgün bir eğitim programı olan Kişilik Gelişimi Programı uygulanır.

        Temel Liselerimizde sosyal hayatın değişmesi ve internetin etkisi ile insanlar arası ilişkilerde ortaya çıkan olumsuzlukları gidermek için Adabımuaşeret Eğitimi verilir. Böylece öğrencilerimizin görgü kurallarına uygun davranan saygılı ve saygın insanlar olarak yetişmesi hedeflenir.

        Temel Liselerimizde Kuran-ı Kerim, Hz. Peygamberin Hayatı, Temel Dini Bilgiler dersleri seçmeli olarak verilir ve okuma grubu çalışmaları yapılır.

        Öğrencimizi gelecege tam donanımlı hazırlarken, aynı zamanda iyi bir insan, ülkesine ve milletine faydalı birey olarak yetişir.

        “Fıtrattan Umrana Eğitim” felsefesi ile çıktıgımız bu yolda öğrencilerimizin Akademik manada gelisimlerini tamamlarken, ülkesine sahip çıkan, millî ve manevi değerlerine sahip bir birey olabilmeleri için Manevi gelişimi önemseriz. Birikim Okulları olarak Hayat Denge Modeli ile matematikten kimyaya Türkçeden İngilizceye her alanda akademik bilginin yanında manevi gelişimlerine de katkı sağlamak istiyoruz.